perjantai 3. kesäkuuta 2011

Palvelut pakettiin ja paketti verkkoon, kiitos!

Julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhteinen palvelumalli otti askeleen lähemmän asiakasta, kun kokonaan uudistunut Yritys-Suomi –portaali lanseerattiin toukokuun viimeisenä päivänä. Laajassa yhteistyössä valmisteltu portaali on yrityksen ja yrityksen perustajan neuvonta- ja asiointiportaali, johon myös kehitteillä olevat sähköiset yrityspalvelut tullaan istuttamaan. Yhteen paikkaan koottuna palvelut on helppo löytää ja asiointi saadaan yksinkertaiseksi.

Ja yksinkertaisuutta ja sähköisiä palvelujahan yritykset kaipaavat:
  • "Palvelut pitäisi olla helposti käytettävissä, yhdeltä sivulta monia palveluja"
  • "Palveluiden tulisi toimia vain muutaman kanavan kautta, monen palvelun tunnukset ja käyttö on tehotonta ja järjestelmissä merkittäviä eroja."
  • "Poistetaan turhien tietojen kirjoittelu moneen kertaan. Pakolliset tiedot merkitään erikseen. Käytetään lomakkeita, joita voi tallentaa ja jatkaa täyttämistä eri kerralla. Selkeä kuittaus vastaanottamisesta ja poistumisohje."
(Lähde: Pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeet 2010 –tutkimus, 17.1.2011).

Kustanushyötyjä ja vaivattomuutta
Yrityssuomi.fi-sivuston lanseeraustilaisuuden alustajat toivat tämän tarpeen hyvin selvästi esille myös omissa puheenvuoroissaan. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä nosti esille sähköisten palvelujen, kuten verkkolaskutuksen tuomat kustannushyödyt. Elinkeinoelämän keskusliiton pk-johtaja Pentti Mäkinen oli samoilla linjoilla ja korosti erityisesti hallinnollisen taakan keventämisen tarvetta. Sähköisen asioinnin mahdollisuus säästää silkkaa rahaa, mutta se merkitsee myös vaivattomuutta ja ajasta ja paikasta riippumattomuutta. Enkä voi lisäämättä, että usein itsepalvelu verkossa on myös miellyttävämpää kuin asiointi happaman ja työhönsä kyllästyneen virkailijan kanssa.

Yrityksen sähköinen työpöytä on tulossa
Uusi Yritys-Suomi-portaali on matkalla kohti aitoa yritysten asiointiympäristöä. Valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) suunniteltavat ja rahoitettavat, yrityksiä koskevat asiointipalvelut tullaan liittämään osaksi Yritys-Suomi-portaalia. Portaaliin muodostuu yrityksen sähköinen työpöytä, jossa voi hoitaa muun muassa ilmoitus-, lupa- ja hakemusasioita. Tavoitteena on, että kaikki yritysten keskeiset asiointipalvelut voi hoitaa sähköisesti vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vaikka aito sähköinen asiointi onkin osin vielä tulevaisuutta, pyrkii portaali jo tässä vaiheessa ohjaamaan asiakasta eteenpäin ja helpottamaan palvelujen löytymistä ja käyttämistä:
  • Sisältö on ryhmitelty yrityksen kehitysvaiheisiin sopiviksi kokonaisuuksiksi
  • Mukana olevien organisaatioiden palvelut on kuvattu yhdenmukaisesti ja määrämuotoisesti. Kuvaukset sisältävät myös tiedon, miten toimia ja kenen puoleen kääntyä.
  • Kuhunkin tilanteeseen sopivat palvelut on tuotu tarjolle asiayhteyteensä
  • Myöhemmässä vaiheessa myös eri paikkakunnilla toimivat seudulliset yrityspalveluorganisaatiot voivat luoda portaaliin omat sivustonsa ja tuoda alueensa palvelut tarjolle yhteiseen näyteikkunaan.

Käyttäjät olivat mukana loppukehityksessä
Portaali avattiin yleisölle tutustumisversiona entisen rinnalle jo maaliskuun alussa. Halusimme saada aitoja käyttäjäkokemuksia ja halusimme antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen. Osin keskeneräisen sivuston avaaminen ei ollut julkishallinnossa ihan tavallinen ratkaisu: sitä oudoksuttiin ja pyyhkeitäkin tuli. Ratkaisu osoittautui kuitenkin onnistuneeksi ja saimme konkreettista ja käyttökelpoista palautetta, jota hyödynsimme portaalin viimeistelyssä.

Nyt portaali on valmis. Valmis ottamaan vastaan seuraavat kehitysaskeleet ja muovautumaan yrittäjän arkeen kuuluvaksi sähköiseksi työtilaksi.