sunnuntai 26. toukokuuta 2013

Virkamiesten avoin verkosto on syntynyt

Olen tuskaillut sitä, että julkishallinnossa muutokset tapahtuvat niin hitaasti, että teemme eri virastoissa samoja asioita päällekkäin, että teemme turhia asioita. Ja pahimpana kaikesta: että kiusaamme asiakkaitamme monimutkaisilla hallinnollisilla vaatimuksillamme. Olen miettinyt, miten voisimme enemmän kuunnella asiakasta, miten saisimme hänet mukaan suunnittelemaan palveluja.

Olen ollut virkamiehen kammiossani yksin, mutta olen aavistellut, että jossakin joku toinenkin virkamies saattaa miettiä samoja asioita. Olen tähyillyt siiloni yli ja nähnyt merkkejä, olen nähnyt etiäisiä muutoksesta ja avoimuudesta.

Viimein ääneen parkaisu, johon virkasisar ja sielunsisko toisesta hallintosiilosta vastaa!      
    
Sitten parkaisun kaiku saavuttaa pari yrittäjää, se saavuttaa Tekijät. Alkaa vuoropuhelu ja visiointi siitä, miten hallinto oikeasti voisi olla tukemassa yrittäjyyttä, miten saisimme Suomen takaisin tietoyhteiskuntien kärkeen. Syntyy ymmärrys, että kokoamalla yhteen muutosagentteja voimme saada jotain alkuun.

Huomaamme myös, että oikeastaan aika paljon on jo tekeillä, on syntynyt verkostoja kansalaisten ja hallinnon raja-aitoja kaatamaan ja avoimuutta edistämään. Korviimme kantautuu lisää viestejä halusta virkamiesten hallintorajat ylittävään kohtaamiseen.

Ja niin oli tullut synnytyksen aika. Tällä viikolla, 21.5.2013 perustettiin Facebook-yhteisö Virkamiesten avoin verkosto (VAV). Verkosto kerää samanmielisiä yhteen ja avaa poikkihallinnollisia näköaloja muutokseen ja avoimuuteen.

"Verkosto on muutosagenttien kohtaamispaikka, tiedon markkinatori, ideoiden vaihdanta-alue ja villien visioiden sparrausrinki."

Ryhmään on muutamassa päivässä liittynyt kymmeniä jäseniä; pääosin virkamiehiä, mutta myös muita, kuten yrittäjiä.

Keskustelu on ollut hyvin vilkasta ja moniulotteista. Esille on noussut isoja teemoja esimerkiksi JulkICT:n roolista ja lainsäädännön esteistä, mutta myös konkreettisia ehdotuksia, kuten liiketoiminnan transaktioiden automatisointi.

Ymmärrämme hyvin, että Facebook-ryhmä ei sinällään ratkaise yhtään mitään. Mutta keskustelua tarvitaan ja siitä on hyvä aloittaa. Kun tuomme ajatuksemme toistemme nähtäville, saamme kuvan siitä, mitä kohti haluamme pyrkiä ja mihin asioihin tulee tarttua.

Seuraavaksi on aika miettiä, miten ryhdymme kanavoimaan keskustelua teoiksi. Miten voimme purkaa tunnistettuja esteitä ja kehityksen jarruja, miten käynnistää yhteistyötä eri virastojen ja hallinnonalojen kesken käytännön tasolla ja käytännön tuloksia tuoden.

Vaikka meillä ei vielä ole valmista toimintamallia tai ohjelmaa, on ryhmä mielestäni silti arvokas jo nyt. Se osoittaa, että meitä on paljon ja että halua muutokseen on.

Elämme verkostojen aikakautta. Verkostoja on paljon ja ne verkottuvat edelleen keskenään ja avaavat jälleen uusia näkökulmia. Syntyy uusia kohtaamisia, syntyy uusia sattumahdollisuuksia. Virkamiesten avoin verkosto liittyy likeisesti ainakin Yrittäjän avoimeen verkostoon ja Tekijät-ryhmään.

Ryöpytköön siis keskustelu, sinkoilkoot kipinät ja puhaltakoot muutoksen ja avoimuuden tuulet!