tiistai 17. kesäkuuta 2014

Kohti sähköisiä asiointipalveluja

Osana julkisen hallinnon ICT-strategiaa Suomeen luodaan parhaillaan kansallista palveluarkkitehtuuria. Tavoitteena on digitaalinen palveluinfrastruktuuri, eli yhteinen pohja julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen ja  tietojen liikkumiseen ja hyödyntämiseen. 

Kansallisen palveluarkkitehtuurin keskeisiä elementtejä ovat palvelutietovaranto, palveluväylä, tunnistusratkaisut sekä roolien ja valtuutusten hallinta. Asiakkaille - yrityksille ja ihmisille - palveluarkkitehtuuri näkyy ennen kaikkea tiedot ja palvelut sekä sähköisen asioinnin kokoavina verkkopalveluina, eli yrityksen ja kansalaisen palvelunäkyminä. Asiakkaiden tarvitsemat tiedot ja palvelut ovat saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti.

Riku Jylhänkangas/VM 11.2.2014. Kuva isommaksi klikkaamalla.


Uudistuvat verkkopalvelut  

Yrityssuomi.fi ja kirjautuneen käyttäjän Oma Yritys-Suomi ovat ensimmäinen toteutus yrityksen verkko- ja asiointipalvelusta. Yritys-Suomeen on koottuna tietoa ja palveluja sekä sähköisiä työkaluja niin yrityksen perustajalle kuin jo toimivalle yritykselle ja työnantajalle.

Yrityksen palvelujen rakentaminen jatkuu Yritys-Suomen verkkopalvelujen nykyisiä sisältöjä ja toiminnallisuuksia edelleen kehittämällä. Yrityksen palvelunäkymä toteutuu koko laajuudessaan, kun rooli- ja valtuutuspalvelu sekä kansallinen asiointitili saadaan valmiiksi, näillä näkymin vuonna 2016.

Yksityishenkilöille suunnatun uuden ajan verkkopalvelun suunnittelu on juuri käynnistynyt. Sen toteutuksessa hyödynnetään julkishallinnon palvelut kansalaisille nykyisin kokoavan suomi.fi-palvelun sisältöjä ja kokemuksia. Tästä uudesta verkkopalvelusta on tarkoitus julkaista ensimmäinen beta-versio keväällä 2015.

Myöhemmässä vaiheessa myös viranomaisten vällille luodaan yhteisiä palveluja ja työkaluja. 

Palvelut sujuvasti käyttöön roolista riippumatta

Yrittäjä tai yrityksen perustaja valmistelee ja suunnittelee liiketoimintaansa ja hoitaa yrityksensä asioita Yritys-Suomen verkkopalveluissa. Kun tämä samainen yrittäjä tarvitsee lapselleen päivähoitopaikkaa tai vaikkapa rakennuslupaa talolleen, olisi toivottavaa, ettei hänen tarvitsisi kirjautua kolmeen eri järjestelmään. Ihannetapauksessa hän voisi koota kaiken tarvitsemansa yhteen näkymään tai vähintäänkin siirtyä vaivatta eri palvelujen välillä.

Käyttäjän omien tietojen pitää olla koko ajan helposti saavutettavissa ja omia, meneillään olevia asioita on voitava helposti seurata, on käyttäjä sitten kansalaisen tai yrittäjän roolissa. 

Sen takia on tärkeää, että näitä palvelunäkymiä, eli tulevaisuuden verkkopalveluja, valmistellaan yhdessä.  Asiakas on aina kokonainen ihminen, riippumatta missä roolissa hän kulloinkin toimii.

Yhteistyöllä kohti yhtenäistä palvelukokemusta     

Alku näyttää lupaavalta. Palvelunäkymät –hankkeen vetäjänä valtiovarainministeriö on kutsunut sekä yrityksen (yrityssuomi.fi) että kansalaisen (suomi.fi) verkkopalvelujen tekijät saman pöydän ääreen.

Työskentelyn tavoite on yhteinen, eli tarjota asiakkaan tilanteeseen sopivaa tietoa, siihen liittyviä palveluja ja työkaluja sekä vaivatonta sähköistä asiointia kertakirjautumisella.

Vaikka yritysten ja yksityishenkilöiden verkkopalveluilla on omat, kohderyhmien mukaiset sisältökonseptinsa, yhteistyöllä voidaan tunnistaa tavoiteltavat toiminnallisuudet ja tuottaa niiden toteuttamiseen tarvittavat yhteiset käyttöliittymäkomponentit. Tällä tavoin saadaan yhdenmukaisuutta myös asiakkaan käyttökokemukseen. Oma Yritys-Suomen tekemisessä kertyneet kokemukset on hyvä hyödyntää, ja verkkopalvelujen rakentamisessa on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan käyttää myös yhteisiä työkaluja ja alustoja.

Ottaisimmeko asiakkaat mukaan suunnitteluun?

Oma Yritys-Suomi –palvelua on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Palveluja on pilotoitu Yritys-Suomen asiakasraatiin kuuluvissa yrityksissä. Myös uusien palvelujen ja toiminnallisuuksien kehittämiseen on haettu pohjaa asiakasraatilaisten näkemyksistä. Työskentely on ollut antoisaa ja hyödyllistä, ja uskoakseni kaikkein pahimmat kompuroinnit on vältetty juuri asiakasraadin ansiosta. 

Nyt toivon, että voisimme hakea Yritys-Suomen asiakasraadilta ajatuksia myös siihen, miten sisältöjen eroista huolimatta yrityksen ja yksityishenkilön verkkopalvelut muodostaisivat mahdollisimman saumattoman ja toimivan kokonaisuuden.  Uskon, että yhdessä asiakkaiden kanssa pääsisimme parempaan tulokseen kuin pelkästään virkamiesten kesken.